תועלות כלכליות חברתיות של בית שולמית

ממחקר שערך פרופ' קובי גלזר, מומחה לכלכלת בריאות מאוניברסיטת תל אביב עולה כי להקמתו של בית שולמית ,מרכז הסרטן במרכז הרפואי העמק בעפולה תהיינה השפעות כלכליות – חברתיות משמעותיות ביותר.

icons

רקע:

משתני הבסיס, טרם הקמת המרכז, מעידים על הזנחה מתמשכת של מערכת הבריאות במחוז צפון ביחס למרכז הארץ כך למשל :

  • 1.48  מיטות לכל 1,000 תושבים במחוז צפון  לעומת 2.5 מיטות במחוז ת"א.
  • 2.2  רופאים בלבד לכל 1,000 תושבים במחוז צפון לעומת 4.7 רופאים במחוז ת"א.
  • 12%  מוותרים על טיפול רפואי עקב מרחק לעומת 4% במחוז ת"א
  • 14% מוותרים על טיפול רפואי עקב קושי כלכלי  לעומת 7% במחוז ת"א
  • היקף המכשור הרפואי המתקדם הקיים בצפון הינו נמוך בכלל זה מחסור במכשירי CT , PETCT ו MRI

תועלות כלכליות:

מעגל ראשון: השפעה ישירה על בית החולים והרחבת התעסוקה של תושבי הסביבה – הוספת כ 100 תקני כוח אדם ישירים בבית החולים כתוצאה מהקמת המרכז מסתכמת לכ 25 מיליון ₪ בשנה. הגדלת הכנסות בית החולים כתוצאה קודים טיפוליים, ימי אשפוז, תרופות ומחקר תוסיף עוד 45 מיליון ₪
מעגל שני : הפחתת מקרי תמותה ותועלות נגזרות לתושבי הסביבה שמשמעותן עוד שנות עבודה כתוצאה מהפחתת מקרי תמותה וצמצום זמן נסיעה . מההיבט של תעסוקה וצריכה – הרחבת מקומות מסחר, מלונית , הרחבת רכש ושירותים.
רשות המקומית – הגדלת הגבייה של ארנונה , מים והכנסות מהרחבת עסקים. גופים נוספים – חברת החשמל, תשלום אגרת כבאות וכיו"ב.
המעגל השני צפוי לייצר הכנסה שנתית המוערכת ב כ 24 מיליון ₪

התועלת הכלכלית הצפויה מהקמת המרכז בעשור הראשון תעמוד על כ 640 מיליון ₪  לא כולל תחשיב חיי אדם.
בממוצע: על כל שקל שיושקע, צפויה תועלת של 3.5 ₪

גודל טקסט רגיל גדול ענק
תצוגת צבעי האתר * פועל בדפדפנים מתקדמים תצוגה רגילה מותאם לעיוורי צבעים מותאם לכבדי ראייה
עיצוב האתר עיצוב רגיל של האתר תוכן בלבד, ללא עיצוב