logo.png

بيت شولميت، مركز السرطان على اسم الراحلة د. شولميت كتسمان، في المركز الطبي هعيمق في العفولة، تأسس على يد صندوق عائلة كتسمان والخدمات الطبية "كلاليت"

Font Size Normal Large Huge
Site color display * Works on modern browsers Normal Display For color blind For disabled
Site Design Normal site design Content only, no sesign